×

Положення та Умови

1 Визначення понять

2 Загальні положення

3 Відкриття Віртуального рахунку та його поповнення

4 Початок паркування

5 Попередження

6 Закінчення паркування

7 Помилки Споживачів

8 Реєстрація на веб-сайті (www.516.com.ua) Споживача – юридичної особи

9 Договір зі Споживачем

10 Відповідальність

11 Регулююче право та вирішення спорів

1 Визначення понять

1.1 Споживач – фізична або юридична особа, з якою Оператор паркування уклав договір про надання послуг «Мобільне паркування», а також особа, яка користується і оплачує послуги «Мобільне паркування» без укладення письмового договору.

1.2 Центр Глобальних Повідомлень Україна (далі – ЦГПУ) – організація, що діє на підставі договору з Оператором паркування та забезпечує проходження SMS - повідомлень та дзвінків, направлених Споживачем на Короткий номер 516 та у зворотному напрямку.

1.3 Оператор паркування – Комунальне підприємство «Київтранспарксервіс», яке діє на підставі Правил паркування транспортних засобів у м. Києві, затверджених Рішенням Київської міської ради від 26.09.2002 № 0072086-01, та надає Споживачам послуги «Мобільне паркування».

1.4 Послуга «Мобільне паркування» - послуга, яка дозволяє Споживачу сплачувати за паркування в певній зоні міста Києва та Київської області за допомогою використання рухомого (мобільного) кінцевого обладнання (мобільного телефону).

1.5 Віртуальний рахунок – сукупність даних в електронній формі про наявність певної кількості Парк-юнітів, внесених Споживачем в рахунок одержання від Оператора паркування послуг «Мобільне паркування».

1.6 Скретч-картка – пластикова картка певного номіналу, за допомогою якої Споживач вносить певну кількість Парк-юнітів на свій Віртуальний рахунок.

1.7 Номінал Сркетч-карти – вартість Скретч-карти, виражена в гривнях, яка співвідноситься з Парк-юнітами наступним чином: 1 гривня = 1 Парк-юніт.

1.8 Парк-юніт – вимірювальна одиниця, яку використовує ЦГПУ для обліку послуг «Мобільне паркування», які Споживач одержав та/або має право одержати від Оператора паркування протягом певного періоду часу.

1.9 Код – комбінація знаків (символів), яка дає Споживачеві право на відкриття та поповнення свого Віртуального рахунку.

1.10 Мобільний оператор – національний GSM або CDMA оператор, зареєстрований на території України.

2 Загальні положення

2.1 Ці Положення та умови користування послугою «Мобільне паркування» (далі – Положення) застосовуються до Споживачів, які уклали з Оператором паркування договір на послуги «Мобільне паркування».

2.2 Договір на послуги «Мобільне паркування» є публічним, і Споживач укладає його у письмовій або усній формі.

2.3 Пропозицію укласти договір на послуги «Мобільне паркування» Оператор паркування розміщує у засобах масової інформації, рекламних засобах, на телевізійних каналах тощо. Така пропозиція містить всі істотні умови договору: вартість послуги «Мобільне паркування» за одиницю часу, спосіб оплати, спосіб укладення договору.

2.4 Послугу «Мобільне паркування» Споживачам надає Оператор паркування. ЦГПУ забезпечує проходження SMS - Повідомлень та дзвінків, направлених Споживачем на Короткий номер 516 та у зворотному напрямку.

2.5 Послуга «Мобільне паркування надається Споживачам лише в межах території, де Оператор паркування має паркувальні майданчики.

2.6 Оператор паркування ідентифікує місця, де можливе використання послуги «Мобільне паркування» шляхом встановлення там дорожніх знаків з інформацією про умови паркування. Інформацію про такі паркувальні майданчики Споживачі також зможуть знайти на веб-сайті (www.516.com.ua).

2.7 Оператор паркування та ЦГПУ зберігають право в будь-який час вносити зміни та поправки до цих Положень без попереднього повідомлення про це Споживачів. Такі зміни набувають чинності з моменту їх публікації на веб-сайті (www.516.com.ua). Попоредження про найбільш важливі зміни до цих Положень будуть публікуватись на веб-сайті (www.516.com.ua).

2.8 У разі, якщо один або кілька пунктів цих Положень стануть недійсними, то всі інші пункти Положень зберігають свою силу.

2.9 Обов’язковою умовою для користування послугою «Мобільне паркування» є відкриття Споживачем Віртуального рахунку та надходження на Віртуальний рахунок Споживача певної кількості Парк-юнітів (поповнення Віртуального рахунку).

3 Відкриття Віртуального рахунку та його поповнення

3.1 Відкриття (поповнення) Віртуального рахунку здійснює Споживач (водій) шляхом відправлення на Короткий номер 516 SMS-Повідомлення зі спеціальним Кодом (SMS-Повідомлення 1).

3.2 Зазначений Код Споживач отримує після стирання захисного шару на Скретч-картці номіналом 50 грн. або 100 грн. Скретч-картки розповсюджуються Оператором паркування в офіційних точках продажу.

3.3 Після відкриття (поповнення) Віртуального рахунку, Споживач отримує SMS-Повідомлення з підтвердженням відкриття (поповнення) Віртуального рахунку (SMS-Повідомлення 2), пропозицію щодо зміни мови SMS-Повідомлень (SMS-Повідомлення 3) та інструкцією для подальшого користування Послугою «Мобільне паркування» (SMS-Повідомлення 4).

3.4 У відповідь Споживач отримує SMS-Повідомлення українською мовою латинськими літерами.

3.5 Відкриття (поповнення) Віртуального рахунку можна здійснювати цілодобово.

3.6 Для обрання/зміни української мови SMS-Повідомлення Споживач відправляє на Короткий номер 516 SMS-Повідомлення, в якому вказує літеру «У» з регістру українського, російського алфавітів або літеру «Y» з регістру англійського алфавіту (SMS-Повідомлення 5).

3.7 У відповідь на відправлене SMS-Повідомлення Споживач отримує SMS-Повідомлення про зміну мови (SMS-Повідомлення 6).

3.8 Для обрання/зміни англійської мови SMS-Повідомлення Споживач відправляє на Короткий номер 516 SMS-Повідомлення, в якому вказує літеру «Е» незалежно від регістру алфавіту (SMS-Повідомлення 7).

3.9 У відповідь на відправлене SMS-Повідомлення Споживач отримує SMS-Повідомлення про зміну мови (SMS-Повідомлення 8).

4 Початок паркування

4.1 Для початку паркування Споживач відправляє на Короткий номер 516 SMS-Повідомлення у вигляді: номер паркувального майданчику «пропуск» номер автомобіля (SMS-Повідомлення 9). (Наприклад: A7777 АА0000СВ)

4.2 У відповідь на відправлене SMS-Повідомлення, зазначене в п. 4.1, Споживач отримує SMS-Повідомлення щодо підтвердження початку паркування та можливого часу стоянки автомобіля (SMS-Повідомлення 10), а також SMS-Повідомлення щодо з інструкцією щодо закінчення паркування автомобіля (SMS-Повідомлення 11).

4.3 Час паркування вираховується виходячи з фактичного часу стоянки автомобіля. Тарифікація щохвилинна. Математичне округлення часу відбувається в бік більшого значення.

4.4 Мінімальний час паркування становить 30 хвилин.

4.5 Плата за користування послугою «Мобільне паркування» починає нараховуватись з 8 години 00 хв. щодня (в тому числі у вихідні та святкові дні) до 20 години 00 хв., якщо інше не передбачено графіком роботи паркувального майданчику.

5 Попередження

5.1 За 20 хв. до закінчення Парк-юнітів на Віртуальному рахунку Споживач одержує відповідне SMS-Повідомлення та пропозицію поповнити Віртуальний рахунок або залишити місце паркування через 20 хвилин (Повідомлення 12).

6 Закінчення паркування

6.1 Для закінчення паркування Споживач повинен зателефонувати на Короткий номер 516 або відправити SMS-Повідомлення на Короткий номер 516 з літерою «С» незалежно від регістру алфавіту (SMS-Повідомлення 13).

6.2 Після дзвінка або відправлення SMS-Повідомлення Споживач одержує SMS-Повідомлення з інформацією про закінчення паркування та залишок Парк-юнітів на Віртуальному рахунку (SMS-Повідомлення 14).

6.3 Паркування вважається завершеним, коли Споживач одержав від ЦГПУ SMS-Повідомлення 14.

7 Помилки Споживачів

7.1 У випадку, якщо Споживач припустився помилки в механізмі, він у відповідь одержує SMS-Повідомлення з інструкцією про вірний механізм одержання послуги «Мобільне паркування».

8 Реєстрація на веб-сайті (www.516.com.ua) Споживача – юридичної особи

8.1 Порядок реєстрації на веб-сайті визначає ЦГПУ.

8.2 При реєстрації Споживач – юридична особа повинен вірно вказати свої дані, а саме: повне найменування, юридичну адресу, фактичну адресу, код ЄДРПОУ, реєстраційний номер автомобіля, контактний телефон та адресу електронної пошти.

8.3 В разі зміни будь-якого з зазначених в п. 8.2 даних, Споживач-юридична особа має негайно, але не пізніше ніж протягом 2-х днів, письмово або за допомогою електронної пошти повідомити ЦГПУ про зміну даних.

8.4 Інформація про Споживача – юридичну особу є конфіденційною (див. Умови конфіденційності).

8.5 Споживач – юридична особа вважається зареєстрованим на веб-сайті з моменту прийняття такої реєстрації системою ЦГПУ.

8.6 Про успішність реєстрації ЦГПУ надсилає електронною поштою Споживачу – юридичній особі лист-підтвердження реєстрації на веб-сайті, де зазначаються інформація, необхідна для одержання послуг «Мобільне паркування», логін та пароль.

8.7 Споживач – юридична особа повинен зберігати в таємниці всю інформацію, необхідну для одержання послуг «Мобільне паркування», в тому числі логін та пароль.

9 Договір зі Споживачем

9.1 Договір зі Споживачем – фізичною особою укладається в усній формі та набирає чинності з моменту відкриття ним Віртуального рахунку.

9.2 Договір зі Споживачем – юридичною особою укладається в усній формі або письмовій формі та набирає чинності з моменту:

9.2.1 відкриття Віртуального рахунку відповідно до умов, викладених в цьому Положенні (для Споживачів-фізичних осіб);

9.2.2 реєстрації на веб-сайті відповідно до умов, викладених в цьому Положенні (для Споживачів-юридичних осіб).

9.3 Договір зі Споживачем – юридичною особою припиняється в разі, якщо він повідомить ЦГПУ про це за 7 (сім) робочих днів.

9.4 Споживач зможе скористатися послугою «Мобільне паркування» лише за умови дійсності Договору та прийняття Споживачем передбачених цим Положенням прав та обов’язків.

9.5 При припиненні дії Договору права та обов’язки сторін продовжують діяти до повного їх виконання.

9.6 Забороняється вчиняти дії або утримуватись від вчинення дій, якщо це призводить або може призвести до ухилення або зменшення обов’язків, що мають місце за таких умов. Порушення вищезазначеної вимоги надає ЦГПУ та/або Оператору паркування право розірвати Договір до того часу, доки не будуть відшкодовані всі збитки, спричинені ЦГПУ та/або Оператору паркування в результаті таких дій.

9.7 Споживач не має права використовувати послуги «Мобільне паркування» з метою, іншою, ніж передбачено цим Положенням. В разі недотримання Споживачем цієї вимоги ЦГПУ, або Оператор паркування має право виключити його зі списку клієнтів послуги «Мобільне паркування».

9.8 Оператор паркування або ЦГПУ має право негайно припинити дію Договору, якщо Споживач не виконує своїх обов’язків, передбачених цим Положенням.

9.9 Оператор паркування не гарантує безперервного надання послуги «Мобільне паркування», оскільки він не відповідає за належне функціонування мережі Мобільного оператора. В такому випадку Споживач сплачує за паркування іншим шляхом (наприклад, за допомогою придбання паркувальних талонів).

9.10 У випадку, коли паркувальний майданчик має чітко відведений час для паркування, паркувальна сесія припиняється у встановлений час.

9.11 Усі SMS-повідомлення, що Споживач відправляє на Короткий номер, оплачує Споживач за тарифними планами та ставками, встановленими Мобільним оператором.

9.12 У разі неможливості здійснити відмову від послуг «Мобільне паркування» через мережу Мобільного оператора, що використовується для надання послуги «Мобільне паркування», Споживач може здійснити відмову за допомогою дзвінка на номер Довідкового центру Оператора паркування: 0 800-300-516 (безкоштовний).

10 Відповідальність

10.1 ЦГПУ та/або Оператор паркування не несуть відповідальності за прямі чи непрямі збитки, спричинені Споживачам внаслідок користування останніми послугою «Мобільне паркування». При цьому, Споживач погоджується з тим, що можливість реєстрації початку або закінчення паркування за допомогою мобільного телефону, або отримання SMS-Повідомлень в межах одержання послуги «Мобільне паркування», залежить від функціонування мереж Мобільних операторів, з якими ЦГПУ уклало договори.

10.2 ЦГПУ та/або Оператор паркування несуть відповідальність лише за прямі чи непрямі збитки, спричинені з вини або грубої недбалості ЦГПУ та/або Оператора паркування. Відповідальність за такі збитки обмежується максимальним розміром у 20% від суми документально підтверджених збитків, беручи до уваги те, що декілька послідовних однорідних випадків вважаються одним таким випадком.

10.3 ЦГПУ та/або Оператор паркування не несуть відповідальність за прямі чи непрямі збитки, яки виникли внаслідок:

- - неналежного функціонування мережі Мобільного оператора, якою користується Споживач, що призвело до неможливості доставки SMS-Повідомлень та дзвінків;

- обставин або дій, спричинених третіми особами;

- неналежного користування Споживачем послугою «мобільне паркування».

10.4

Натиснувши клавішу «Я згоден», розташовану нижче, я підтверджую, що Положення та умови користування послугою «Мобільне паркування» розглянуті і прийняті мною. Я згоден дотримуватися цих Положень та нести відповідальність за їх невиконання.